(VAN) Kuraklıkla mücadele günü kapsamında yazılı bir açıklama yapan Van ÇEVDER yönetimi, Dünya’da 2 milyar 5 insanın temiz su kaynağına erişim imkanı bulunmadığına dikkat çekerek, “Yılda kişi başına düşen yıllık kullanabilir su miktarı 5 bin metre küpten fazla olan ülkeler su zengini kabul edilir. Ancak bölgede tarım ve hayvancılık faaliyetleri, kuraklık ve çarpık kentleşme, yeşil alanların azlığı, bilinçsiz arazi kullanımı sonucunda tarım ve hayvancılık kaybedilmektedir” uyarısı yapıldı.

Van Çevre ve Tarihi Eserleri Koruma ve Geliştirme Derneği(Van ÇEVDER) yazılı açıklama yaptı. Yönetim kurulu adına yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler’in(BM) kuraklık Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi’nin 17 Haziran 1994 tarihinde imzalandığını ve 1996’da da yürürlüğe girdiği bilgisine yer verildi.

Yazılı olarak yapılan açıklamanın devamında, Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesinin imzaladığı tariholan 17 Haziran günün her yıl “Kuraklık ve Çölleşme ile Mücadele Günü” olarak ilan edildiği açıklamasına yer verildi. Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) Çölleşme ve Kuraklık Gününü’nün bu yıl ki temasının, “Kuraklıktan Birlikte Yükselmek” olarak açıklandığı vurgulandı.

‘Dünyada 2,5 Milyar insan temiz su kaynağından yoksun’

Yapılan açıklamada şu ifadelerde yer edildi:

“Dünya’da 2.5 milyar insanın temiz su kaynağına erişim imkanı bulunmuyor. Yılda kişi başına düşen kullanabilir su miktarı 5 bin metre küpten fazla olan ülkeler su zengini ülkeler olarak kabul ediliyor. Kişi başına yıllık tüketimi 1000 metreküpten az olan ülkeler ise su fakiri ülkeler kategorisinde yer alıyor. Zaten kısıtlı olan dünya su kaynakları, son 50 yılda daha da azalmıştır. Dünyada kullanılan suyun yüzde 85’ini dünya nüfusunun yüzde 12’si tüketmektedir.”

‘En fazla su tarım ve sanayiye harcanmaktadır’

Hayvanları ‘öldürme’ yasası komisyondan geçti Hayvanları ‘öldürme’ yasası komisyondan geçti

En fazla su tüketiminin tarım ve sanayide tüketildiğine dikkat çekilen açıklamada, “Kullanılabilir suyun yalnızca yüzde 8’inin içme ve kullanma suyu olarak kullanıldığına dikkat çekilen açıklamada, “Çarpık kentleşme, sanayileşme, tarım ve sanayi atıklarının yeraltı sularına karışması gibi nedenler dünya su kaynaklarının yok olmasına neden oluyor” denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye’de son 20 yılda kişi başına düşen su miktarı 4 bin metreküpten bin 400 metreküplere kadar indi.Bu rakamlar bize su fakiri ülkeler kategorisinde olduğumuzu gösteriyor. Türkiye’de kullanılabilir su miktarı iki yılda 112 milyar metreküpten 100 milyar metreküpe kadar geriledi. Budurum, Türkiye’nin su fakiri ülkeler sınıfında olduğunun açık bir göstergesidir.

2040 yılı Dünya Su Stresi Haritası verilerine göre de Türkiye su fakiri ülkeler kategorisinde yer almaktadır.

Ele alınması gereken diğer bir veri ise Türkiye’ninyüzde 73’ünün çölleşme tehlikesi altında olduğu gerçekliğidir. Ülkedeyoğunca yaşanan erozyon ve çölleşmenin nedenlerinin başında su fatiri ülke olmamız gelmektedir. Türkiye’dekitarım arazilerinin yüzde 39’unda,mera arazilerinin ise yüzde 54’ünde erozyon görülüyor.

Bir diğer sorun ise büyüyen kentleşme sonucunda verimli tarım arazilerinin azalmasıdır. Tarım arazilerimiz,1990-2022 yılları arasında yaklaşık 4 milyon hektar azalarak 27,9 milyon hektardan,23,9 milyon hektara kadar geriledi.”

‘Bölgemiz en ülkenin en önemli otlak ve meralarına sahip’

Van ÇEVDER, bölgeleye yönelik de açıklamalarda bulunarak, bölgemizin Türkiye’nin önemli tarım ve hayvancılık merkezlerinden bir tanesi olduğuna dikkat çekilerek, “Son yıllarda hissedilir derecede yağışların azalmasına bağlı mevsimsel iklim değişikliği dikkat çekici niteliktedir. Bölgede tarım ve hayvancılık faaliyetleri; kuraklık ve çarpık kentleşme, yeşil alanların azlığı, bilinçsiz arazi kullanımı gibi nedenlerden dolayı tarım ve hayvancılık alanında büyük kayıpların yaşanmasına neden olmatadır. Bölge kentlerinde Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Dersim ve Van kuraklık eğiliminin en yüksek olduğu illerin başında gelmektedir” bilgisine yer verildi.

‘Van su fakiri bir bölge’

Van’ın su fakiri bir bölge olduğuna dikkat çeken ÇEVDER, “İlimizde kişi başına düşen su miktarı günlük 150 litredir. 1milyon 200 bin nüfuslu kentimizde tarım, hayvancılık ve sanayide kullanılan su miktarı 2 veya 3 katına çıkmaktadır. İklim krizi, yanlış uygulanan su politikaları, yeraltı suları ve su kaynaklarının bilinçsizce kullanılması gibi nedenler artan kuraklığın temel nedenleri arasında yer almaktadır” denildi.

Van Gölü’nde yaşanan çekilmeye de değinilen açıklamada, Van’da yağış miktarının azlığı nedeniyle kuraklıktan en çok etkilenen illerden bir tanesinin de Van olduğu gerçekliğine dikkat çekildi.

Tüm yurttaşların bu bilinçle hareket etmesi gerektiğine vurgu yapan ÇEVDER, “Su kaynaklarımızın kısıtlı olduğu gerçekliği unutulmamalı ve suyumuza bu çerçevede yaklaşmalıyız” çağrısı yapıldı.