Mirasın reddi

Mirasın reddi, Türk Medeni Kanunumuzun 604. ve 618. maddeleri arasında düzenlenmiştir.

Mirasın reddi

TMK Madde 604: "Yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilirler. Ölümü tarihinde mirasbırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır."

Yukarıda alıntılamış olduğumuz kanın hükmünden açıkça anlaşılabildiği üzere hem yasal mirasçılar hem de mirasbırakan tarafından atanmış mirasçılar tarafından mirasın reddedilebilmesi mümkündür.

Yasal ve atanmış mirasçılar bilinçli olarak gerçekleştirecekleri irade beyanlarıyla mirası reddedebilirler, bunun yanında mirasbırakanın ödemeden aczi açıkça belliyse veya resmen tespit edilmiş ise miras reddedilmiş sayılır. Mirasın reddedilmiş sayılması hali, mirasın hükmen reddinin konusunu oluşturmaktadır. Mirasın reddinin iki şekilde gerçekleştirilmesi mümkündür:

  1. Mirasın Gerçek Reddi
  2. Mirasın Hükmen Reddi

Mirasın gerçek reddi, yasal ve atanmış mirasçıların mirası ret süresi içerisinde usulüne uygun olacak şekilde ileri sürecekleri ve bozucu yenilik doğuran mirası ret beyanı ile gerçekleşecektir. Bu kişiler adına mirası ret beyanında bulunmaya hukuken yetkili kimseler de mirasçılar adına mirası ret beyanında bulunabileceklerdir. Aşağıdaki TMK 609. maddede de açıklandığı üzere sulh mahkemesine yazılı veya sözlü olarak beyanda bulunmak suretiyle gerçekleştirilebilir.

 

Mirasin hükmen reddi ise, yukarıda alıntılamış olduğumuz TMK 604/2. maddede yer alan ifadelerle vücut bulmaktadır. Buna göre, miras bırakanın ölümü anında ödemeden aczi açıkla belli ise veya resmen tespit edilmiş ise mirasın hükmen reddedilmiş olduğu durumu söz konusu olacaktır. Bu halde, terekenin kabulü için mirasçıların açıkça veya örtülü olarak irade beyanında bulunmaları gerekecektir.

Mirasbırakanın ölümü anında borçlarını ödemekte acze düşmüş olduğu hususunun açıkça belli olup olmadığı veya resmi olarak bu durumun tespit edilip edilmediğinin bilinmediği hallerde mirasçılar işlerini şansa bırakmamalı ve mutlaka alanında uzman bir miras avukatı ile temasa geçmeli ve istenmeyen sonuçların meydana gelmemesi adına sürecin profesyonel bir şekilde yürütülmesine ön ayak olmalıdır.


 

Ret beyanının şekline ilişkin olarak ise "Reddin Şekli" başlıklı TMK Madde 609: "Mirasın reddi, mirasçılar tarafından sulh mahkemesine sözlü veya yazılı beyanla yapılır. Reddin kayıtsız ve şartsız olması gerekir. Sulh hâkimi, sözlü veya yazılı ret beyanını bir tutanakla tespit eder. Süresi içinde yapılmış olan ret beyanı, mirasın açıldığı yerin sulh mahkemesince özel kütüğüne yazılır ve reddeden mirasçı isterse kendisine reddi gösteren bir belge verilir. Tutanağın ve kütüğün nasıl tutulacağı Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir"

Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2022, 12:54
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER