Van SMMMO duyurdu: Beyan verme zorunluluğu getirildi!

Van Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler (SMMM) Odası Başkanı İbrahim Şahin, bu dönem gönderilmesi gereken turizm katkı ile geri dönüşüm (GEKAP) beyannamelerinin esnaf ve tüccar statüsünde olan şahıs ile şirketlere beyan verme zorunluluğu getirildiğini söyledi.

Van SMMMO duyurdu: Beyan verme zorunluluğu getirildi!

Turizm payı ile GEKAP beyannameleriyle ilgili bir açıklama yapan İbrahim Şahin, “Aşağıdaki işlerle iştigal eden firmalar, bu beyannameleri göndermekle görevlendirilen mali müşavirlerine uğramaları ve beyanlarla ilgili mali müşavirleri ile sözleşme yapmaları gerekmektedir. Bu beyanların zamanında ve doğru bir şekilde beyan edilmediğinden dolayı yüklü cezalar ile karşılanacaktır. Dolayısıyla bu işleri yapan firmaların kendi mali müşavirlerine yaptıkları iş ve işlemlerle ilgili görüşmeleri kendileri açısından faydalı ve yararlı olacaktır.

Bu kapsamda turizm payı; bileşik tesisler ile konaklama tesislerinden, bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesislerinden, deniz turizmi tesisleri ile bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçlarından, seyahat acente arından (münferit uçak bileti satışları hariç), havayolu işletmelerinden (ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden), Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işletmelerinden ve bu ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden alınır. Turizm payı beyannamesi gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olsun veya olmasın 7183 sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişiler turizm payı beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorundadırlar. 7183 sayılı Kanunun 6. maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına vermiş olduğu yetkiye dayanılarak beyan dönemleri; kurumlar vergisi mükellefleri için aylık, diğerleri için üç aylık olarak belirlenmiştir” dedi.

GEKAP beyan dönemlerinin 2020 yılı için altı aylık, 2021 yılından itibaren üç aylık dönemler olarak belirlendiğini ifade eden Başkan İbrahim Şahin, “GEKAP beyanları bu dönemleri takip eden ayın sonuna kadar verilecektir. Bu doğrultuda 2020 yılının ilk altı ayına (ocak-haziran) ait GEKAP beyannamesinin gelir idaresi e-beyanname sistemi üzerinden temmuz ayı sonuna kadar verilmesi gerekmektedir. Çevre Kanunu’nun Ek-1 listesinde yer alan ürün/eşya/malzemeleri yurt içinde piyasaya arz edenler (piyasaya sürenler) ve/veya ithal (ithalatçılar) edenler geri kazanım katılım payı beyannamesi vererek ödemesini gerçekleştirir. Bu beyanların doğru ve cezasız bir şekilde beyan edilmesi için esnaf ve tüccarların mali müşavirleri ile zamanında iletişim kurmaları faydalarına olacaktır” diye konuştu.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER