Balcan, 5 gündür bölgede örgütlenme çalışmaları yürüttük,

Muş, Bingöl, Hakkari, Bitlis, Van ve ilçelerinde bulunan PTTlerde yaşanan sorunlar katmerlenerek devam ettiğini gözlemledik. 

Haber Sen Genel Başkanı Balçan yaptığı açıklayı sizlerle paylaşıyoruz. 

"PTT Emekçileri Köle Değildir. Sendikal Ayrımcılığa Hayır!

PTT; hukuksuz ve keyfî uygulamalarla iş barışını bozarak, emekçiler için iş yerini ve mesaiyi çekilmez hale getirmiştir. Sürekli hale gelen baskılar emekçilerin huzurunu ve sağlığını bozmaktadır. PTT emekçileri ENAG ve BES-AR'ın verilerine göre 69.000 TL' ye ulaşan yoksulluk sınırının çok altında açlık sınırına yakın maaş almaktadır. Artan enflasyon karşısında geçinemeyen emekçiler, kiralarını ödeyemez, çocuklarının eğitim ihtiyacını karşılayamaz, kendisinin ve ailesinin sağlıklı beslenmesi için gerekli olan gıdayı bile alamaz duruma gelmiştir.

Posta dağıtıcısı emekçiler uzun süredir ‘sayı dayatması’ ve 'isteği dışında cumartesi çalıştırma' baskısıyla karşı karşıya kalmaktadır. Tüccar hesabı, kâr -zarar ve vatandaşı- müşteri gören mantığın kamu kurumlarında yeri yoktur, olamaz!

184 yıllık kurumun nasıl keyfi ve hukuksuz biçimde yönetildiği PTT emekçileri tarafından iyi biliniyor.

7201 Sayılı Tebligat Kanununa göre tebligatın taşeron eli ile yapılmayacağı mahkeme kararı ile sabit iken Van PTT Başmüdürlüğü de hukuksuzluğa imza atarak taşeron firma emekçilerine tebligat yaptırmaktadır.

Van PTT Başmüdürlüğü ve bünyesindeki bütün işyerlerinde personel eksikliği had safhadadır. Van'daki PTT şubelerinin çoğunda tek memur veya norm kadrosunun çok altında personel ile çalıştırılmaktadır. Birçok iş yerlerinde güvenlik personeli, temizlik personeli veya firma personeline görev tanımı dışında gişe işlemleri yaptırılmaktadır.

Van PTT Başmüdürlüğünde sendikal ayrımcılık mevcuttur. PTT Başmüdür yardımcılığına görevlendirilen eski Birlik Haber-sen şube başkanı  tarafından aranarak sarı sendikadan istifa eden posta emekçilerine baskı kurularak  istifalar geri çekilmektedir.  Sendikalar talim, terfi, atama bürosu olamaz. Hangi sendika ve idareciler bu vaatleri verip sendikal üyelik teklifi yapıyorsa suç işlemektedir.  Yöneticiler kurumdaki yetkilerini, emekçilerin özgür iradelerini kullanarak sendikalara üye olup veya çekilme hakkını kullanmaları üzerinde baskı unsuru olarak kullanamazlar. Bu suçtur. Aynı zamanda bu ahlaksızlık ve çürümüşlüktür.

Bütün başmüdürlükler sarı sendika ve yancısının yuvası olmuştur.  Başmüdürlüğe atananların sarı sendikalarının üyesi olması tesadüf müdür? Elbette tesadüf olmadığını bütün PTT emekçileri bilmektedir.

Taleplerimiz

“ - PTT acilen ihtiyaca göre yeterli kadrolu personel alımına gitmelidir.

-             İş barışını bozan farklı statüdeki çalışma şekillerini kaldırarak, tüm çalışanlar kadrolu tek statüde birleştirilmelidir.

-             Acilen liyakat esaslı, şeffaf ve objektif görevde yükselme sınavları açılmalıdır.

Van balığının muhteşem yolculuğu devam ediyor Van balığının muhteşem yolculuğu devam ediyor

-             Son yılarda yapılan liyakatsiz görevde yükselme unvanlarını geri çekilmelidir.

-             Çalışanlarına insanlık onuruna yakışır çalışma ortamları sunulmalıdır.

-             Artan ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak yoksulluk sınırının üstünde bir maaş verilmelidir.

-             Anayasa, yasa ve mahkeme kararlarını yok saymaktan vazgeçmelidir.”

-             Cumartesi çalışması rutin bir çalışma şeklinden çıkarılmalıdır.

Mücadelemiz tüm emekçiler içindir… Emeğimizi yok sayan, güvencesiz çalışma koşullarını dayatan, iş barışını bozan baskı mobbing ve ayrımcılığa karşı tüm emekçileri KESK Haber-Sen de mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz.  Kendini hukuktan üstün görenler şunu iyi bilmeli ve anlamlıdır. " dedi. 

“BİZLER KAPIKULU DEĞİL KAMU HİZMETİ VEREN EMEKÇİLERİZ” 

PTT DE YAŞANAN ANGARYAYA SON

PTT EMEKÇİLERİ KÖLE DEĞİLDİR

YAŞASIN EMEĞİN ÖRGÜTLÜ GÜCÜ

YAŞASIN KESK /YAŞASIN HABER-SEN

Editör: İshak Kara