5. Uluslararası Kurdiyat Sempozyumu Van YYÜ’de Başlıyor 5. Uluslararası Kurdiyat Sempozyumu Van YYÜ’de Başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan okullar 14 Haziran Cuma günü verilecek olan karnenin ardından Yaklaşık 3 aylık tatile girecekler. Söz konusu yaz tatiline girmeden 14 Haziran Cuma günü karnelerini alan bazı öğrenciler kendilerine takdir ve teşekkür verilmesi gerekirken verilmediğini görecekler.

Takdir veya teşekkür belgesi alabilmek için öğrencilerin öncelikle derslerine bakılmaktadır. Dönem sonu ortalaması 70 ve üzerinde olan öğrenciler teşekkür belgesi alırlar 

Dönem sonu ortalaması 85 ve üzeri olan öğrenciler ise takdir belgesi alırlar.Tüm bunların yanında ortalaması Her ne olursa olsun herhangi bir dersten zayıfı olan öğrencilere takdir ve teşekkür belgesi verilmez.

Ayrıca Türkçe dersinin ortalaması 70'in altında olması durumunda yine öğrenci hiçbir suretle takdir ve teşekkür belgesi alamaz.Tüm bunların dışında öğrenci davranışları değerlendirme kurulu tarafından kendisine kınama ve okul değişikliği cezası verilmiş olan öğrenciler de hiçbir suretle takdir ve teşekkür belgesi almazlar.Takdir ve teşekkür belgesi derslerinde ve davranışlarında diğer öğrencilere örnek olabilecek hal ve durumda olan öğrencilere verilir. ogretmenmeb

Editör: İshak Kara