Grup adına açıklama yapan Yakup Örenci, “Buradan Maliye Ve Hazine bakanımıza sesimizi duyurmak istiyoruz, muhasebe ve vergisel işlemler uygulanabilir duruma getirilerek, Biz Mali müşavirler artık Tatil yapmak,  kendimize ve Ailemize  zaman ayırmak istiyoruz. Bunları hak etmedik mi? Dedi.                               

2A96Fe9F Eb29 4229 Bb89 4Ac8153Bd914

Van, Ağrı ve Hakkari Serbest Muhasebeci Mali Müşavirleri Odası üyeleri, Van’da bir araya gelerek açıklama yaptı. Serbest muhasebeci ve mali müşavir odası başkan Yakup Örenci, şunları söyledi:

“Mali Müşavirler, Ekonominin kaydını tutan, analiz eden, toplumun her kesimi için bilgi, hizmet üreten meslek grubuyuz. Hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan gece-gündüz demeden her zor durumda Mesleki Etik değerlere sahip çıkarak kamuya bilgi üretiyoruz.

GELİR İDARESİNİN GÖNÜLLÜ MEMURLARI OLDUK

Biz Mali Müşavirler…

Artık işimizi, mesleğimizi yapamaz duruma getirildik. Gelir idaresinin gönüllü memurları olduk, Sürekli artan ve giderek karmaşıklaşan iş yükü ile karşı karşıya kaldık. Bu durum sadece hayallerimiz yıkmakla kalmadı, aynı zamanda angaryaların esiri olduk.

Biz mali müşavirlerin,

Yaptığımız iş ve işlemler

-KDV 1 ve KDV 2  BEYANNAMELERİ

-MUHTASAR SGK BİLDİRİMİ

-BABS FORM BİLDİRİMİ

-TURİZM BEYANAMESİ

-KONAKLAMA BEYANAMESİ

-GERİ KAZANIM BEYANAMESİ

-GEÇİCİ VERGİ DÖNEM BEYANAMELERİ

-GELİR VERGİSİ BEYANAMESİ

-KURUMLAR VERGİSİ BEYANAMESİ

-GERÇEK FAYDALINICI  BİLDİRİMİ

-E DEFTER BERAAT YÜKLEMESİ

-E DEFTER BERATI İKİNCİ KOPYALARININ YÜKLEMESİ

Gibi işlerin yanısıra Ticaret Odalarında yapılan işlemler,  SGK, İş-Kur, Tüik, Sanayi sicil ve benzeri onlarca iş ve işlemleri yapmamıza rağmen,bunlar yetmez gibi 2023 yılında uygulanan Enflasyon Muhasebesive 2024 yılı ve takip eden yıllarda geçici vergi dönemlerinde enflasyonMuhasebesinin uygulanması ve ekinde Bilançoların talep edilmesi fiilen gerçeğe uygun olarak düzenlenmeimkânı bulunmamaktadır. Bizler hangi zaman diliminde bunlarıyetiştirileceğimizi, yetkililerin vicdanına sormak istiyoruz.

DAHASI DA VAR

Kobanê Davası'nda hangi siyasetçiye kaç yıl ceza verildi? Kobanê Davası'nda hangi siyasetçiye kaç yıl ceza verildi?

Çok sık mevzuat değişikliği sebebiyle, muhasebe paket programlarında güncellemelerinden dolayı maddi külfete katlanmaktayız.Gelir İdaresi Başkanlığının dijital vergi sistemi teknik sorunlar nedeniyle sürekli çalışır durumda olmaması bizler için ciddi zaman kaybına neden olmaktadır. Teknik sorunlardan dolayı idarenin verdiği süre uzatmalarını son gün hatta son saatlerde açıklaması kabul edilebilir bir durum değildir. Bu sorunlar mali müşavirleri çalışmaz duruma getirmiştir.

Devletin büyük bir iş yükünü ve bütün kırtasiye masrafını, meslek mensuplarına devretmesi, ekonomik kaybımıza neden olmaktadır.

Vergi incelemeleri, SGK teftişleri, KOSGEB işlemleri, kredi işlemleri için bilgi ve belge temini, devletin çıkarmış olduğu vergi ve SGK ile ilgili teşvikler için ekstra zaman harcanması, sık sık çıkan yapılandırmalar gibi , meslek mensuplarına  iş yükü getiren bu işlemlerin,ekonomik karşılığı da bulunmamaktadır.

Mali Müşavirler , Devlet ile mükellef arasında köprü görevi gören bir meslek grubu olmamız sebebiyle , Kayıt dışı ekonomi ile mücadele, toplumda vergi bilincinin artması, büyüyen ekonomi ile beraber muhasebe sistemlerimizin uluslararası muhasebe standartlarına uyumlu hale gelebilmesi gibi birçok temel konuda sorumluluk üstlenmiş olan biz mali müşavirler bu uygulanan vergi ve maliye politikaları karşısında gün be gün ezildiğimizi belirtmek istiyoruz. Hal böyle iken devletin, mesleğe olan ilginin ve meslek mensuplarının niteliğini artırmak, onların sorunlarına çözüm yolu bulmak gibi bir sorumluluğu bulunmaktadır.

 Deb1Cabf F0E2 457A A502 C3Ad379375Eb

BEYAN VE BİLDİRİMLERİN SADELEŞTİRİLMESİNİ İSTİYORUZ

 Bu açıklamalar ışığında ;

Biz mali Müşavirler

-Beyan ve bildirimlerin sadeleştirilmesini istiyoruz.

-Beyan ve Bildirimlerde süre uzatımı değil, Gelir idaresinin dijital sistemlerinin sorunsuz çalışmasını istiyoruz.

-Enflasyon muhasebesi yıllık olarak yapılmasını talip ediyoruz.

-2024 ve sonrasında geçici vergi dönemlerinde enflasyon muhasebesinin uygulanmamasını ve bilançoların talebinden vazgeçilmesinitalep ediyoruz,

-2023 yılı Kurumlar vergisi beyan süresinin uzatılmasını talep ediyoruz

-E Defter beratların süresinin uzatılmasını talep ediyoruz.

-Mali tatilin gerçek anlamda uygulanmasını istiyoruz.

-Meslekte kota uygulamasının bir an önce çıkarılmasını talep ediyoruz.

Buradan Maliye Ve Hazine bakanımıza sesimizi duyurmak istiyoruz, muhasebe ve vergisel işlemler uygulanabilir duruma getirilerek, Biz Mali müşavirler artık Tatil yapmak,  kendimize ve Ailemize  zaman ayırmak istiyoruz. Bunları hak etmedik mi?

                                                         

Editör: İshak Kara