Van Büyükşehir Belediyesi eş başkanı Neslihan Şedal başkanlığında gerçekleşen son birleşimde gündem maddeleri ve gruplardan gelen öneriler görüşüldü. 5’inci gün sonunda tamamlanan kurul toplantısında önemli kararlara imza atıldı. 11 gündem maddesi ve gruplardan gelen önerilerin görüşüldüğü kurul toplantısının son birleşiminde 6 gündem maddesi görüşülürken, VASKİ projeleri, daire başkanlığı ve içme suyu ve atık su konuları detaylı olarak görüşüldü.

“Bu halk kayyumlar döneminde yaratan tahribatları çok iyi biliyor”

Meclis’te 5’inci Madde ile ilgili tarife komisyonun bilgi vermesi sonrasında konuşan Eşbaşkan Neslihan Şedal, “8 yıldır kayyım  rejimi tarafından yönetilemeyen kentte yaratılan bir tahribattan bahsediyoruz. Biz bu kentin kayyumlar tarafından yönetilemediği dönemlerde tutulduğu süreci hakikat olarak burada açığa çıkarmak zorundayız. Arkadaşlarımızın ifade ettiği şeyler bir hakikati ifade ediyor. 8 yıldır yapılan zamlara dair rapor şurada elimizde duruyor. Bu zamların hiçbiri bizim dönemimizde yapılmadı. Sizin verdiğiniz önergede sanki bir zam yapılmış gibi bir algıya dönüşmemeli, dönüşemez. Çünkü bu halk bu hakikati çok iyi görüyor. Kayyumlar döneminde yaratan tahribatları çok iyi biliyor. Kayyumlar tarafından yapılan zamların oranını da biliyor. Bu sebeple bizler bunu böyle değerlendirmiyoruz” dedi. 

Son birleşimde Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen VASKİ Genel Müdürlüğü’nün 2023 mali yılı kesin hesabı, 2023 mali yılı bilançosu ve 2023 yılı taşınır kesin hesap cetvelleri AK Partili meclis üyelerinin ret oylarına karşı DEM Partili Meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edildi. Kurul toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen VASKİ Genel Müdürlüğü’nün 2023 yılı faaliyet raporu görüşülerek oylamaya sunuldu. 7 yeterli 13 çekimser ve 29 yetersiz oyla VASKİ Genel Müdürlüğü’nün 2023 yılı faaliyet raporu yetersiz görüldü.

VASKİ Genel Müdürlüğü’nün 2023 yılı denetim raporunun görüşülmesi ile devam eden kurulda, daha önce incelenerek rapora bağlanmak üzere Tarife Komisyonu’na havale edilen ve 13 ilçede su ve atıksu tarifelerinin eşit bir şekilde uygulanmasını içeren beşinci madde görüşüldü. Konuya ilişkin tarife komisyonu meclise bilgilendirme yaptı. Bilgilendirmenin ardından oylamaya sunulan beşinci madde oy çokluğu ile kabul edildi. Tarife Komisyonuna havale edilen VASKİ Genel Müdürlüğü’nün 2024 yılı atıksu hizmet ve yaptırımlar tarifesi ve 2024 yılı içme suyu hizmet yaptırımlar tarife cetvelleri de kurulda görüşülerek kabul edildi. 

Peki yapılan bu değişiklik ne anlama geliyor? 

VASKİ Genel Müdürlüğü bugüne kadar 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 87 ve 94’üncü maddelerine dayanarak yapı ruhsat sahiplerinden su ve kanal katılım bedeli adı altında bir tahhakuk yapılıyordu. Yapılan tahakkukların usulüne yönelik acılan davalarda davalar VASKİ aleyhine sonuçlanıyordu.  VASKİ mahkeme kararına binaen almış olduğu kanal ve su katılım bedelini yüzde 36 tecil faizi ile yapı ruhsatına geri ödeme yapıyordu ve ayrıca avukatlık bedelinide geri ödüyordu. VASKİ yeni yönetmeliği ile tabi olduğu 2560 Sayılı  İSKİ Kanunu’na uyarak  su ve kanal iştirak bedelleri adı altında yeni bir yönetmelik maddesi ekledi. Bu işlemler, esasta ve usulde İSKİ yönetmeliğine birebir uygun bir yöntemle yapılacak. Böylece daha önce katılım payları adı altında alınan harçlar su ve kanal iştirak bedelleri adı altında değişerek İSKİ kanunlarına esasen düşürülerek daha adil bir şekil almış oldu.

Van'da silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı Van'da silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

Hafta boyunca önemli kararlar

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen ve birçok konunun görüşülerek, oylamaya sunulduğu kurul toplantısının ilk birleşimi, Eşbaşkanımız Abdullah Zeydan tarafından yapılmıştı. Birleşimde VASKİ Genel Kurul birinci başkanlığına Eşbaşkanımız Neslihan Şedal seçilirken, ikinci başkan vekilliğine ise Meclis Üyesi Tuncer Sağınç seçildi. Ayrıca önceki birleşimlerde mecliste proje inceleme ücreti, keşif denetleme ücreti ve Atıksu kalite kontrol bedeline artış teklifi yapıldı. Yapılan teklif ile ilgili DEM Parti Grup Eş Sözcüleri, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumun esnaf üzerindeki yükün artırıldığı bir dönemde VASKİ’nin zorlanması pahasına esnafımıza ek bir maliyet çıkaracak olan bu maddeyi uygun görmediklerini belirterek, kabul etmemiş, tarife artışı teklifi meclis üyelerinin oy birliğiyle reddedilmişti.

VASKİ Olağan Genel Kurul ikinci toplantısı Kasım 2024’te gerçekleştirilecek.

Editör: İshak Kara