Oflas'ın kırsal seçim maratonu Oflas'ın kırsal seçim maratonu

           Aslında ekin mevsimi hasat mevsimi kadar dar ve kısa değildir. Hatta yaşam boyu uzun ve geniştir. Biz burada hasat mevsimi olan seçimden söz etmek istiyoruz. 

                  Evet, siyasetin hasat mevsimi olan seçim sathı mailine bütün hızı ile girilmiştir. Siyasetle iştigal etmek isteyenler bir taraftan partilere başvuruda bulunarak aday adayı olduklarını beyanda bulunmuşlar diğer taraftan da kimisi ilan panolarında kendilerini halka tanıtarak arzı endam etmişken kimisi kurum ve şahıs ziyaretinde bulunarak muhtemel önseçimde kendilerine destek talebinde bulunmaya devam ediyorlar. Öncelikle bu reklam panolarında resmi ve talebi bulunan zatların halktan istedikleri tercih bir şahsın iki dudağı arasında olduğunu bilmelerini ve kendilerini ona kabul ettirmeleri gerektiğini salık vermekte yarar görüyorum. Ön seçim veya temayül yoklaması ile öne çıkmak isteyenlerin de bence bir kurumun veya bir şahsın kapısını çalmadan önce geçmişlerine bir göz atmalarında yarar görüyorum.. 

             Siyasete bir göz atacak olursak bir meslek olmadığını aksine bir hizmet alanı olduğunu düşünmekte ve bilmekte yarar vardır. Dolayısıyla ahlak felsefesine göre “iyi, yöneldiği amacı gerçekleştirendir.” Sözü biraz açacak olursak öldürmek için imal edilen silah veya zehir öldürücü olmakla birlikte eğer öldürüyorlarsa iyi bir silah veya zehirdir aksi halde harcanan para boşa harcanmış sayılır. Binaen aleyh siyasette ve seçimde bu İlke esas alınmalıdır. Siyasi parti yönetimlerinden önce aday olmak ve bir Belediyeye başkan veya meclis üyesi olmak isteyen kişi kazanıp koltuğuna oturmadan önce beş yıllık hizmet süresi içerisinde ne yapa bileceğini, yöneteceği kentin hangi hizmete ihtiyaç duyduğunu ve bu ihtiyacı nasıl karşılayıp gidereceğini bilmesi ve planlaması gerektiğini en azından not defterine almalıdır. Özellikle ideolojik olduğu iddia eden bir partide siyaset yapmak ve seçilmek isteyenlerin çok dikkat etmesi gereken hassasiyetleri bilmelerinde yarar vardır. 

Hal böyle olunca Her aday kendi profilini vicdan muhasibine sorgulatıp ressamına çizdirmelidir. Gözlerimizi Türkiye genelinden çevirip ilimize bir bakış atf ettiğimizde manzaranın çok da bitek ve verimli olduğunu iddia etmek olanaklı değildir. Hal böyle olunca mutlaka sık dokuyup ince elemekte zafere gitme yolunun taşları döşenmiştir. Aksinde ise hezimet ve mahcubiyet vardır. Zaten iki siyasi parti dışında kalan siyasi partilerin esamesi siyaset arenasında okunmamaktadır.

Memleket bizim, kent bizim olduğuna göre hepimizin vicdan sorumluluğu içinde yaklaşım göstermesi gerekir. Bu kentin sorunları Cumhuriyetten önce ne kadar vardı bilemem ancak mevcut sorunların başlangıcı Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana devam ede gelmektedir. Hepsinin çözülmediğini iddia etmem ancak bir batı kenti konumuna oturtulmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Bu yüzden aday olmak isteyen her kes hangi partiden olursa olsun vicdanına danışarak aday olmak isteğini deklere etmelidir. Bir para makinesi gibi çalışan, gücünü ve namını sermayesinden alan bir adayın Belediye işi gönül işidir söylemini samimi bulmakta zorluk çekiyorum.  Diğer tarafta oğlu, kızı veya bir yakını kahraman olan birinin de kahraman olduğu tezini de reddediyorum.

Ata sözümüz vardır Türkçesi şiirsel olmadığı için Kürtçesini yazmakta beis görmüyorum: Ji weliyan xweli ji xwliyan  weli. Yani kül mesabesinde olan birinden veli çıkar, veli bir zattan kül gibi değersiz biri olur. Manzara da bunu onaylıyor.

                  Hayalimde vicdanımın ressamına çizdirdiğim bir belediye başkanı ve meclis üyesinin resmi: Kendisine istediği iyiliği ve yararı halkına öncelik verecek kadar digergam olmalıdır. Kendisine dokununca rahatsız olduğu şeyi hiçbir zaman halkına dokundurtmamalıdır. Bir amele kadar kazma kürekten bir mimar ve mühendis kadar imar ve inşadan anlamalıdır. Kentinin tarihi için Heredot, coğrafyası için Betlamyus olmalıdır. Haram ile zehir arasında tercih etmek zorunluluğu hasıl olunca zehri harama tercih etmelidir. Baba Tahır’i uryan gibi beş yıl boyunca yastığı taş, yatağı toprak ve yorganı gök kubbe olmalıdır. Belediyeyi Kızılay, Darülaceze yani düşkünler yuvası olarak görmemelidir. Kısacası katmayı kapmaktan öncelikli saymalıdır. Adını dile getirmem suç sayılacak bir bilgenin ders niteliğinde bir uygulamasını benden duyun. Yemekhanenin çıkışına elma kasası konmuş her çıkan rast gele bir elma alıp çıkıyormuş, eğitimsiz biri de çıkınca elini atmış elmaya küçük bir elma gelmiş eline, onu bırakıp irisini almış ve terhisini sağlamıştır.

                 Son olarak siyasi parti yöneticilerine söylememiz gereken söz şudur hiçbir ismi hedefime koymadan diyorum ki cahile seçtireceğiniz cahil olur. Dikkatli olmak zorundasınız. Süreci adaletli yönetmek sizi doğruya götürecektir. Her insanın geçmişi geleceğinin teminatıdır. Mahhaleyi yaptığı yumurtadan haberdar etmek için saatlerce gıdaklayan tavuğu değil sessiz sedasız milyonlarca yumurtayı denize salan balinayı tercih etmeniz sizi aydınlığa çıkaracaktır. 

Editör: İshak Kara