Van’ın su sorununa değinilen açıklamada, şöyle denildi: “Dünyada olduğu gibi Türkiye ve Van’da da nüfusun artışı, iklim değişikliği ve kirlilik gibi sorunlar su kaynakları üzerindeki baskıyı artırmaya devam ediyor. Yeraltı su kaynaklarının bilinçsizce tüketilmesi ve suyun kalitesinin bozulması konuları da ciddi bir şekilde gündeme gelirken suların korunması içinde çağrılar sürüyor. Bu kış yoğun yağış alınmaması Van’daki içme suyu, baraj, göl seviyeleri kritik sınırın altına düşerken su konusunda azalma yaşanıyor.

 İsraf çok ciddi boyutlarda. Kentimiz, bölgemiz ve ülkemiz en büyük kuraklık sürecini yaşarken son 5 yılda yaşanan en büyük payı kentimiz aldı. İklim değişikliği gibi sebeplerle su en büyük sorunlardan biri haline gelirken su kaynakları tükenmeye devam ediyor.

Ümit Keser: Vanlılar 3 bayramı aynı anda kutladı Ümit Keser: Vanlılar 3 bayramı aynı anda kutladı

Geçen bir kaç yıllık zaman dilimi içerisinde kuraklık Van’ı ciddi manada etkilerken Van su fakiri kentlerin başında gelmeye başladı. Bir dönemler 50 yıla yeteceği planlanan su stokları ciddi manada düşerken kentin ileriki süreçte ciddi bir su sıkıntısı yaşayacağı ile ilgili açıklamalar son iki yılın en önemli gündemi oldu. Öte yandan kentteki birçok göl kururken Van gölü tarihinin en büyük çekilmesini yaşıyor. Bu olumsuzluklar ortadayken, kentte yanlış su kullanımı, vahşi tarımsal sulama ve yeraltı sularının yanlış kullanımı gibi etkenler nedeniyle su israf edilmekte, bundan dolayı da kenti ciddi tehlikeler beklemektedir.

 Van’da kişi başına düşen su miktarı %30’ların altına düşmüştür. Bunun ile iklim değişikliği ve küresel ısınmanın hangi dereceye ulaştığını ortaya çıkmaktadır. Van’da kişi başına düşen su miktarı günlük 150 litre,1 milyon200 bin nüfuslu kentimizde yıllık 60 milyon metreküp civarındadır. Tarım, hayvancılık ve sanayide kullanılan su miktarı 2-3 katına çıkacaktır. Kuraklığa bağlı gölet ve su depolama alanlarına ihtiyaç olacağı, suyun idareli kullanmayı öğrenmediğimizde ve israf etmekten vazgeçmediğimiz taktirde bu sular bize yetmeyecektir. Van gölü kıyılarının imara açılması, sulak alanların ve sazlıkların doldurularak kurutulması da suya gösterilen değerin açık göstergesidir. Kuraklıkla karşı karşıya kaldığımız bu dönemde, dünya değerimiz olan Van gölü suları, suyun yanlış kullanımı, küresel iklim değişikliği ve küresel ısınmadan dolayı azalmaktadır. Yağışlarda yaşanan düşüşlerde göz önünde bulundurulduğunda, doğal olarak tedbir almamızı zorunlu kılmaktadır. Suyun kirlenmesine, ticari meta haline gelmesine sesiz kalamayız. Özellikle önem taşıdığı bir dönemde kendi suyumuzu sahiplenmemiz en büyük ihtiyacımızdır. Su ve Su kaynakları korunmalı, kirletilmemeli ve verimli kullanılmalıdır. Bunun için;

·                Su kaynakları metalaştırılmadan, israf edilmeden kullanılmalıdır.

·                Çarpık sanayileşme ve sanayinin yeraltı sularını yok etmesi önlenmelidir.

·                Su yaşamdır, insan hakkıdır, insan hakları devredilemez, satılamaz, metalaştırılamaz.

·                Su ve su kaynakları özelleştirilemez.”

Editör: İshak Kara