Van’da 14 Mart Dünya Tıp Günü dolayısıyla yapılan basın açıklamasında, son 1 yıl içerisinde resmi kayıtlara geçen 30 bin şiddet olayının yaşandığı hatırlatılarak, “Türkiye genelinde 850 milyon hasta muayene edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Oda binasında gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan oda başkanı Op. Dr. Ahmet Koç, sağlık emekçilerinin yoğun iş yükü altında karşı karşıya bulundukları sorunları ve şiddeti gündeme taşıdı.

Koç, son bir yol içerisinde Türkiye genelinde 850 milyon hastanın sağlık kurumlarında muayene edildiğine dikkat çekti.

’30 BİR ŞİDDET OLAYI YAŞANDI’

Van’da da bir yıl içerisinde 11 milyona yakın hastanın muayene edildiğini hatırlatan Koç, “buda Vanın on katı nüfus anlamına geliyor. Bazı poliklinikler günde 100’den fazla hasta bakılmış. Hasta başına ayrılan ise zaman 5 dakika civarınd. Bu kadar karmaşa içerisinde sağlık kurumlarının işleyişinden kaynaklanan problemler nedeniyle yine son bir yıl içerisinde sağlık bakanlığı kayıtlarına geçen 30 bin civarında şiddet vakasına rastlanmış. Bu sadece resmi kayıtlara geçen şiddet rakamıdır” dedi.

‘SUÇLU DOKTORLAR VEYA SAĞLIK ÇALIŞANLARI DEĞİL, KURUMSAL İŞLEYİŞTİR’

Doktor Ahmet Koç yaptığı açıklamanın devamında, sağlık kurumlarının işleyişinden kaynaklanan problemlere dikkat çekerek, “Sağlık kurumlarının işleyişinden kaynaklanan problemler nedeniyle sanki suçlu doktor ve sağlık çalışanıymış gibi şiddet olayları sağlık çalışanlarına yönelmiş durumda. Oysa hekimler gece gündüz demeden çalışmak durumunda kalmışlardır” hatırlatmasında bulundu.

‘AB’DE DOKTOR BAŞINA EN FAZLA HASTA DÜŞEN ÜLKELERDEN BİRİSİYİZ’

Doktor başına düşen hasta sayısına da değinen Koç, “Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında doktor başına düşen hasta sayısının en fazla olduğu ülkelerden birisiyiz. Bu kadar yoğunluk içerisinde çalışan hekimler ve sağlık çalışanları 14 mart Tıp bayramına girerken 14 talepte bulunmaktadırlar” diyerek taleplerini şu şekilde açıkladı:

14 MARTTA 14 TALEP

“1. TTB’nin sağlıkta şiddet yasa teklifi, şiddetsiz, güvenli çalışma ortamları için mekânsal önlem önerileri kabul edilmelidir. Güvenli çalışma ortamlarının sağlanması idarecilerin sorumluluğundadır. Şiddet olaylarında idarecilerin sorumluluğu öncelikli olarak dikkate alınmalıdır.

2. Hekimlerin/sağlık emekçilerinin dinlenme koşulları, sağlık hizmetinde hataya sevk etmeyecek şekilde yeniden düzenlenmelidir. Doktor dinlenme odaları, emzirme odaları, kreş her sağlık kurumunda yeterli sayıda sağlanmalıdır. Nöbet ertesi izin, idarecilerin insafına bırakılmamalıdır.

3. Pandemilerde, pandemiye yol açan hastalık, sağlık emekçileri için illiyet bağı aranmadan meslek hastalığı kabul edilmelidir.

4. Sağlık emekçileri için fiili hizmet süresi zammı 120 gün olmalıdır.

VATSO'nun İran Temasları Başladı VATSO'nun İran Temasları Başladı

5. Hekimlerde ek gösterge üst sınırı 7600’e yükseltilmelidir.

6. Tüm sağlık emekçilerine hakları olan, hiçbir koşuldan negatif etkilenmeyen, emekliliğe yansıyan, gerçek enflasyona uygun, insanca yaşayabilecekleri tek kalem maaş verilmelidir.

7. Emekli sandığı, SSK, Bağ-Kur emekli aylıkları arasındaki uçurum giderilmeli, tüm emekli hekim aylıkları yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmalı, tüm hekimler emeklerinin hakkı ölçüsünde emekli ikramiyesi alabilmelidir.

8. Vergide adalet istiyoruz! Vergi dilimi üst sınırı %15 olmalıdır.

9. Muayene süreleri, bilimsel ve nitelikli sağlık hizmeti gözetilerek düzenlenmelidir.

10. Acil servislerde yeşil alan kaldırılmalı, poliklinik hizmeti verilmemelidir.

11. Sağlık ortamına dair düzenlemeler, TTB ve ilgili sağlık emek-meslek örgütlerinin görüşleriyle yapılmalıdır.

12. Atamalar bilimsel ölçütlere ve liyakate dayalı olmalıdır.

13. Tıp fakültesi ve tıpta uzmanlık eğitimi kontenjanları, eğitimin niteliği gözetilerek azaltılmalıdır.

14. Koruyucu sağlık sisteminin öncelendiği, güçlü ve bölge tabanlı birinci basamak, basamaklandırılmış ve parasız bir sağlık sistemi inşa edilmelidir.” Ajans65

Editör: İshak Kara