Van YYÜ sürekli işçi alımı başvuru sonuçlarını erişime açtı. İsmi açıklanan adayların evrak teslim tarihi ve gerekli belgeler belli oldu.

Rektörlüktarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Üniversitemizin çeşitli birimlerinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresi ile Alo 170 hattı aracılığıyla 02/01/2024 - 08/01/2024 tarihleri arasında engelli ve sürekli işçi kadrolarına başvuru yapanlara ait İŞ-KUR tarafından kurumumuza gönderilen listelerde ismi bulunanların 15.01.2024 - 22.01.2024 (Mesai bitimine kadar) tarihleri arasında istenilen belgeleri eksiksiz bir şekilde Üniversitemiz Rektörlük Binasının karşısında bulunan evrak teslim birimine (B Blok Prefabrik teslim etmeleri gerektiğine ilişkin duyurumuza istinaden, belgelerini teslim edenlerin 30.12.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ilan metnimize göre(https://www.yyu.edu.tr/images/files/isci(1).pdf ); adaylardan başvurdukları meslek alanına ilişkin koşulları sağlayıp, sağlamadıklarının tespit edilmesi amacıyla yapılan belge değerlendirme, doğrulama ve teyit işlemleri sonucunda; Belgeleri uygun görülen adayların listesi, Belgesi eksik veya ilan koşullarını sağlamayan adayların listesi, 15.01.2024 - 22.01.2024 tarihleri arasında istenilen belgeleri teslim etmeyen adayların listeleri duyuruda yer almaktadır.

Buna göre;

9. Yargı Paketi komisyondan geçti Teklifle ne değişecek? 9. Yargı Paketi komisyondan geçti Teklifle ne değişecek?

Adaylardan belgesi eksik veya ilan koşullarını sağlamayanların 05-06 Şubat 2024 (Mesai bitimine kadar) tarihleri arasında ismi hizasında belirtilen eksik belgelerini tamamlamaları halinde söz konusu belgelerini teslim edenlerin belge değerlendirme, doğrulama ve teyit işlemleri sonuçları üniversitemizin (www.yyu.edu.tr) adresinde duyurulacaktır.

15.01.2024 - 22.01.2024 tarihleri arasında istenilen belgeleri teslim etmeyen adayların 05.02.2024 (Mesai bitimine kadar) tarihine kadar istenilen belgeleri eksiksiz bir şekilde Üniversitemiz Rektörlük binasında bulunan personel Daire Başkanlığı bünyesindeki İşçi Şube şubesine teslim etmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgelerini teslim edenlerin belge değerlendirme, doğrulama ve teyit işlemleri sonuçları üniversitemizin (www.yyu.edu.tr) adresinde duyurulacaktır.

Adaylardan eksik belgelerini tamamlayanlar ile belge teslim etmeyen adaylardan belgelerini teslim edip, yapılan değerlendirme sonucunda uygun görülenler mülakat veya noter kurası listelerine dahil edilecek ve nihai mülakat veya noter kurasına tabi tutulacakların listesi üniversitemizin (www.yyu.edu.tr) adresinde ilan edilecektir. Adaylara önemle duyurulur.

SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI İÇİN İSTENEN BELGELER

(Belgeleri eksik olan veya hiç belge teslim etmeyenler için)

1. İstenilen Belgelere ilişkin Dilekçe ( https://www.yyu.edu.tr/images/files/isci_(normal).pdf)

2. Kimlik Fotokopisi

3. Öğrenim Belgesi (barkotlu e-devlet çıktısı veya "aslı gibidir" onaylı sureti )

4. Adli Sicil Kaydı (barkotlu e-devlet çıktısı veya ilgili adli makamlardan alınacak)

5. Askerlikle İlişiğinin Olmadığına Dair Belge (barkotlu e-devlet çıktısı veya Askerlik Şubelerinden alınacak)

6. Yerleşim Yeri Belgesi (barkotlu e-devlet çıktısı veya Nüfus Müdürlüklerinden alınacak)

7. Başvurulan kadroda belirtilen hizmet türüne ilişkin Nitelik/Koşullarda istenilen meslek koluna ait alanda; sertifika, ustalık veya kalfalık belgesinin aslı ya da "aslı gibidir" onaylı sureti.

8. Başvurulan kadroda belirtilen hizmet türüne ilişkin Nitelik/Koşullarda istenilen mesleki tecrübeye ilişkin; görev yaptığı ilgili firma, kurum veya kuruluşlardan alacağı yazı ve meslek kodunu belirten Sosyal Güvenlik Kurumundan alacağı barkotlu hizmet döküm cetveli.

ENGELLİ İŞÇİ ALIMI İÇİN İSTENEN BELGELER

(Belgeleri eksik olan veya hiç belge teslim etmeyenler için)

1. İstenilen Belgelere ilişkin Dilekçe ( https://www.yyu.edu.tr/images/files/isci_(engelli)(1).pdf)

2. Kimlik Fotokopisi

3. Süresi dolmamış EKPSS belgesi ( sadece lisans ve ön lisans mezunu olmak koşulu olan kadrolara başvuran adaylardan istenecektir.)

4. Öğrenim Belgesi (barkotlu e-devlet çıktısı veya "aslı gibidir " onaylı sureti )

5. Adli Sicil Kaydı (barkotlu e-devlet çıktısı veya ilgili adli makamlardan alınacak)

6. Askerlikle İlişiğinin Olmadığına Dair Belge (barkotlu e-devlet çıktısı veya Askerlik Şubelerinden alınacak)

7. Yerleşim Yeri Belgesi (barkotlu e-devlet çıktısı veya Nüfus Müdürlüklerinden alınacak)

8. Engelli Sağlık Raporu (barkotlu e-devlet /e- nabız çıktısı veya "aslı gibidir" onaylı sureti )

9. Başvurulan kadroda belirtilen hizmet türüne ilişkin Nitelik/Koşullarda istenilen meslek koluna ait alanda; sertifika, ustalık veya kalfalık belgesinin aslı yada "aslı gibidir" onaylı sureti.

10. Başvurulan kadroda belirtilen hizmet türüne ilişkin Nitelik/Koşullarda istenilen mesleki tecrübeye ilişkin; görev yaptığı ilgili firma, kurum veya kuruluşlardan alacağı yazı ve meslek kodunu belirten Sosyal Güvenlik Kurumundan alacağı hizmet döküm cetveli."

İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.