1. lig şampiyonluk mücadelesi yolunda başarılı bir mücadele verip play-off yarıfinal maçında elenen Vanspor olağanüstü kongreye gidiyor...

Vanspor Olağanüstü Kongreye Gidiyor!

1. lig şampiyonluk mücadelesi yolunda başarılı bir mücadele verip play-off yarıfinal maçında elenen Vanspor olağanüstü kongreye gidiyor...

30.05.2024 tarihinde toplanan Vanspor Yönetim Kurulu aşağıda belirtlen kararları almıştır:

Vanspor Olağan Genel Kurulu ertelendi Vanspor Olağan Genel Kurulu ertelendi

*Kulübümüz 14.06.2024 Cuma günü Saat: 18.00 da Van Elite World Hotel Toplantı Salonunda Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapmaya

*ekseriyet sağlanmaması durumunda toplantının 21.06.2024 tarihinde Cuma günü aynı yerde ve saatte yapılmasına,

*Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gündemi aşağıdaki şekilde hazırlanmış olup Sosyal Medyadan ve Gazete ilanı ile duyurulmasına karar verilmiştir.

1. Açılış ve Yoklama

2. Divan Heyetinin Teşekkürü

3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

4. Yönetim Kurulu Raporunun Okunması

5. Mali Raporun Okunması ve İbrazi

6. Denetim ve Disiplin Raporlarının Okunması ve İbrazı 7. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin

Kurulunun Seçilmesi

8. Dilek ve Temenniler – Kapanış

Editör: İshak Kara