Fırat Baytak  | Göç Yol Ve Taş Fırat Baytak | Göç Yol Ve Taş

Basit anlatım diliyle keyifle okunacak bir hikâye oluşturmaya çalışmıştır. Söz konusu olaylar MÖ 8 ile 9. yıllar arasında geçmektedir. Dolayısıyla kullanılan kişi isimlerinden Kutibri, Aramu, Sarduri, Salmanassar ve Dailen Assur isimleri gerçek olup, diğer karakterler yazar tarafından üretilmiştir. Bu isimler taş kitabeler üzerinde yazıldığı için bilinmekte ama diğer karakterlerin isimleri hakkında bilgiler bulunmamaktadır. Ayrıca kalelerin isimleride gerçek isimlerdir. Azaşkun bugünkü Van'ın Erciş ilçesi yakınlarında bir bölgeye Urartular tarafından verilen isimdir. Tuşpa Van şehrinde bulunan, günümüzde Van kalesi olarak bilinen yerdir ve yaklaşık olarak 280 yıl boyunca Urartu medeniyetine başkentlik yapmıştır. Ninova Assur krallığının başkentidir. Bugünkü Irak Musul kenti yakınlarındaki tarihi bir kenttir.

Dikkatli okuyucular isimlerde değişiklikler fark etmişlerdir. Urartu ve Uruatri aynı krallık fakat farklı yazılmıştır. Assur kitabelerinde Urartu ülkesine Uruatri denmektedir. Dolayısıyla kitabın Assurda geçen kısmında Uruatri denilmiştir. Aynı şekilde Kral Sarduriye Assurlular Seduri demişlerdir. Biani kelimesi günümüzde bizim Urartu dediğimiz uygarlığın kendilerine verdiği isimdir. Diğer bölge ve kale isimlerinin tamamı Urartu medeniyetinin sınırlarında, günümüz Doğu Anadolu bölgesi içerisinde bulunan yerlerdir.

Editör: İshak Kara