Geçen hafta Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm komisyonunda Kültür ve Turizm bakanlığının hazırlayıp sunduğu profesyonel turist rehberleri kanunu olan 6326 sayılı yasada değişiklik yapılması görüşüldü ve değiştirilmek istenen maddeler komisyondan geçerek TBMM’ye sevk edildi. İşte burada rehberlerin isyanı başladı.

İsyan derken bir başkaldırıdan bahsetmiyoruz tabi. Mümkün olan her platformda seslerini yükselterek yeni yasanın kazanılmış haklarını ellerinden alacağını ve niteliksiz bir rehberlik mesleği ile karşı karşıya kalınacağını yüksek sesle haykırmaya başladılar.

Yasa da tartışma konusu olan birkaç madde var. Bu maddeler ve itirazlar neler onlara bakalım.

Madde: Otobüste rehber bulundurma zorunluluğunun kaldırılması ve rehberlerin sadece müze ve ören yerlerinde faaliyet yürütebilmesi.

İtiraz: Bu madde ile müzelerin önüne yığılacak olan 13500 rehber adeta ırgat pazarında işçi seçilecek gibi sen gel sen gelme muamelesini göreceklerini belirterek bu maddeye şiddetle karşı çıkıyorlar. Ayrıca bu madde ile ülke hakkındaki bütün genel bilgilendirmenin otobüslerde gelen turiste aktarıldığı da eklenince gelen turistlerin bu bilgilendirmeden mahrum kalacağını belirtiyorlar. Nerde kaldı ülke tanıtımı diyorlar. HAKLILAR

Madde: Sanat Tarihi ve Arkeoloji mezunlarının rehber olabilmelerinin önünün açılması.

İtiraz: Bu maddeye sadece rehberler değil turizm akademisyenleri de karşı çıkmakta. Hali hazırda rehber yetiştiren birçok üniversitede var olan turizm fakültelerinin ve meslek yüksekokullarının işlevini yitireceğini ve artık öğrenciler için seçilecek bir bölüm olmayacağını belirtiyorlar. Ayrıca mevcut yasada yükümlülüğünü yerine getiren sanat tarihi ve arkeoloji mezunları zaten rehber olabilmektedirler. HAKLILAR

Madde: Türkçe rehberlik

İtiraz: Rehberler bu maddeye de karşı çıkmaktalar. Turist rehberliğin dünyada kabul görmüş uygulamalarından biridir en az bir yabancı dil bilmek. Oteller nerdeyse turist ile hiçbir ilişkisi olmayan bölümlerde çalışanlar için bile yabancı dil bilen eleman isterken, ya da şirketler açtıkları her kadro için yabancı dil şartı ararken rehberlerde bu şartın kaldırılması nitelik bakımından mesleği zayıflatacağı ve sıradan, ucuz bir iş gücüne dönüştüreceği endişesi dile getiriliyor.  HAKLILAR.

Görünen o ki nitelikli bir sektör olan turist rehberliği mesleğini de sıradanlaştırmak için yapılan bir yasa gibi duruyor.

Bölgemiz için ise bir öneride bulunmak da fayda var. Yanı başımızda ve bölgemize gelme potansiyeli çok yüksek olan Irak Bölgesel Kürt Yönetiminden gelen bir çok turist varken neden Kürtçe dilinde rehberlik yapılamasın ki…