VanEkspres köşe yazarı Şemsettin Takva yerel seçimlerle ilgili yazı kaleme aldı. Aslında, yerel seçimler çok önemli bir içeriğe sahiptir.

Önemi halk kitlesi içinde ve onun gözü önünde olacak çalışmalara sahiplik edecek olmasındandır. Haliyle denetlenir olmasından dolayı kamusal olma özellikleri gelişir. Kamusal özellikleri tastamam yerli yerine getirilemez ise de bir güven unsuruna dönüşür. Çünkü yerel yönetimler aynı zamanda idari şekli ile bir yürütme araçlarıdır da.

          Bu genel muhtevada Mart'ta yapılacak yerel yönetimler seçimine baktığımızda tereddütlerimiz çoğalmaya başlıyor. Bir yanı ile mutlak merkezi bir anlayışın diri tutulduğu bu dönemde yerel idareler serbestilerini kaybetmişlerdir.

Diğer yanı ile de tamamıyla merkezi anlayış uyarlanması isteniyor. Hatta istem dışına çıkarak mecburmuş gibi bir ortam yaratılmak isteniyor. Bu durum birbirinden farklı gelişmelerin devreye girmesine neden oluyor.

         1-Mevcut "siyasi partiler yasası " gereği halk kendi öncülerini seçmede büyük sıkıntılar yaşıyor. Çünkü yerel yönetimlerin iradesi çoğunlukla parti merkezi iradenin kıskacında kalıyor. Yönetme özgüveni olan, öngörüleri gelişkin kadrolar liyakatli insanlar özgürce kendilerini dile getiremiyorlar. Merkezi bariyerlere takılma ihtimali yüksektir. Bunun için özgür iradesini askıya alarak uyarlama kurallarını kovalıyorlar. Bu kadrolar seçilmiş olsa bile hem isteneni yani yerelde idari birim olma özelliklerini kaybediyorlar hem de kendilerine yakışmayan durumlara gidiyorlar. 

         2-Bir başka gelişme ise yetkin olmayan, bilinçlenmeye muhtaç hatta sosyolojik olarak donanıma ihtiyacı olan kadrolar çıkıyor. Yeter ki (ismi önemli değil) ilişkilerinden dolayı parti merkezlerinde olumlu tanınsın. Bunlar çoğunlukla yetersiz ve görünür olma peşinde. Halk tabiri ile bir etiketle yetersizliklerini telafi etmeye doğru yol alıyorlar. Halka en çok kaybettiren bu kadrolardır. Yerel idarelerin önemi, gereği ve misyonu bunların hiçbir tarafına ilişmez.

         3-Siyasi partiler yasasının handikaplarından öte iktidar ve muhalefet çerçevesindeki değerlendirmeyi ise bundan sonraki serilerde devam ettireceğiz...